čtvrtek 21. dubna 2016

Ježiš patrí do súčasnosti

Ježišova celosvetová misia začína

Štvrtok, 21. apríl
Skutky apoštolov 13,26-37

Ježiš patrí do súčasnosti
Teraz môžeme povedať, že to je všetko pekné a dobré: Ježiš v histórii. Ale nás vlastne história až tak veľmi nezaujíma. Iste, niektoré význačné udalosti našej histórie sú nám známe: možno Karol Veľký a Barbarossa, Goethe a Schiller, Luther a Melanchton, Bodelschwingh a Bonhoeffer - ale oni už nežijú, a my musíme zvládnuť našu súčasnosť sami.
Pozrime sa, čo nám o tom hovorí Pavlova kázeň. On totiž prevedie svojich poslucháčov ďalším krokom k dnešku! Objasňuje im: Nestačí, že poznáte svoju minulosť od A do Z. To, čo sa stalo s Ježišom v Jeruzaleme, sa stalo vo vašom čase. Ježiš bol vrchnosťou zavraždený, ukrižovaný, v Jeruzaleme. Podľa zákona mal byť zahrabaný v masovom hrobe. Ale predsa je položený do nového hrobu. Z tohto hrobu Ho Jeho Otec vytiahol. Ježiš sa nepominul. Pavol dokladá Písmom: žalmista nehovorí o Dávidovi - lebo on zomrel a pominul sa ako jeho otcovia -, ale o Ježišovi. Ježiš bol videný po svojom Vzkriesení. Vy ste súčasníkmi tejto jedinečnej udalosti. Preto: Ježiš patrí do dneška! Do tvojej súčasnosti. - Desať rokov (2007-2017) oslavujeme Luthera a dejiny reformácie. Čo k nám hovorí tých päť biblických "Soli" (tzn. jedine, iba) dnes?
- Sola Fide (jedine viera); Rimanom 3,28
- Sola Scriptura (jedine Písmo) ; 2. Timoteovi 3,16-17
- Sola Christus (jedine Kristus); 1. Timoteovi 2,5-6
- Sola Gratia (jedine milosť); Efežanom 2,4-10
- Soli Deo Gloria (jedine Bohu patrí sláva); Rimanom 11,36

Žádné komentáře:

Okomentovat