pátek 10. června 2016

"Milujeme potraviny"

"Milujeme potraviny"

Pondelok, 23. máj

Matúš 4,4: On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Jeremiáš 15,16: Našli sa tvoje slová a zjedol som ich, tvoje slová sú mi rozkošou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojím menom, Hospodin, Bože zástupov.

Na nákupných taškách jedného známeho potravinového reťazca bol reklamný slogan "Milujeme potraviny". Reklamné slogany nás kresťanov môžu zaujímať už preto, že máme dôvod robiť reklamu na niečo, čo má večnú hodnotu. Nič nie je tak hodné reklamy ako ponuka nášho Pána Ježiša Krista; je to v pravom zmysle slova zvláštna ponuka, jedinečná a neporovnateľná. Je to ponuka záchrany zo stratenia, záchrany z otroctva hriechu, aby sme mohli žiť v slobode v silnej Božej ruke. "Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna." (Ján 3,16-18) Aká ponuka! Boh umožnil prísť s Ním, živým Bohom, do čistoty, byť oslobodený od ťarchy viny a mať s Ním a pri Ňom večný život. Žasneme nad tým ešte? Odkedy Boží Syn poveril svojich učeníkov, zvestuje sa táto radostná zvesť na celom svete. Ľudia sa musia dozvedieť, že Ježiš Kristus je životný prostriedok, lepšie povedané sprostredkovateľ. Len cez Neho môžu ľudia získať pravý život. Pre učeníkov, Jeho poverených, bol Ježiš Kristus "životnou cestou" v osobe, najdôležitejšou a najcennejšou. Milovali Ho. Kto Ho miluje a verí v Neho, bude ďalej hovoriť túto radostnú zvesť. (čítaj Skutky 4,12; Ján 10,9)

Skutky 4,12: A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

Ján 10,9: Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

Žádné komentáře:

Okomentovat