úterý 26. dubna 2016

Boh chce bývať medzi nami IV.

Boh chce bývať medzi nami IV.

Streda, 27. apríl
2. Mojžišova 28,8.15-30

Opasok nie je samostatný kus odevu. Vo výške bedier je spojený s efodom, ktorý je pravdepodobne na oboch stranách otvorený, a drží ho. 
3. Náprsník súdu (rozhodnutia). Má štvorcový tvar a je zdvojený ako taška. Nie je len pretkaný zlatom, na vonkajšej strane sa nachádza aj dvanásť rôznych, do zlata zasadených, drahokamov. V každom má byť vyryté meno jedného izraelského kmeňa. Zatiaľčo veľkňaz nesie na svojich pleciach dva rovnaké drahokamy, na náprsníku je to dvanásť rozličných kameňov. Náš najvyšší kňaz Ježiš nás vidí v celosti ako spoločenstvo, ktoré nesie a drží spolu. A pozerá sa aj na každého jednotlivo, každého jednotlivo miluje a vedie. Sme ohromne rozdielni a ako takých nás nosí na svojom srdci. Z plnosti Jeho lásky smieme čerpať, aby sme sa učili navzájom sa oceňovať, jednať spolu v pravdivosti a navzájom si pomáhať (Židom 12,12-16; Galatským 6,1). - V náprsníku majú byť uložené dva predmety, "urím a thumím", to znamená v preklade "svetlo a dokonalosť". Z tých málo miest v Starej Zmluve vyplýva, že urím a thumím mali slúžiť na rozhodnutie problémov a na zodpovedanie dôležitých otázok. Nie je biblicky doložené, ako presne prebiehal lós, ale zjavne existovali len rozhodnutie "áno alebo nie" (napr. Ezdráš 2,63). Cez nášho najvyššieho kňaza Ježiša Krista už urím a thumím nepotrebujeme, a ani rôzne kamienky, figúrky, retiazky, obrázky. Vskutku potrebujeme len jeden jediný "predmet": Bibliu, Božie spoľahlivé slovo. Ono nám ukazuje, ako môžeme nasledovať Ježiša, a učí nás modliť sa. Pomáha nám tiež vydržať a prekonať obdobia, kedy nám nesvieti svetlo. (porovnaj Izaiáš 50,10; Žalm 119,105; 2. Petra 1,19-21)

Žádné komentáře:

Okomentovat