sobota 30. dubna 2016

Boh chce bývať medzi nami VIII.

Boh chce bývať medzi nami VIII.

Nedeľa, 1. máj

2. Mojžišova 29,1-6.8-9a; 28,1.41

Vysviacka kňazov bola pripravená tým, že materiál bol k dispozícii: bezchybné obetné zvieratá, nekvasené chleby (macesy) a olej. Súčasťou toho bolo, že sa kňazi mali umyť. S veľkou pravdepodobnosťou šlo o rituálne umytie rúk a nôh (2. Mojžišova 30,19). Prípravy na ceremoniál sú v znamení stretnutia so svätým Bohom. "Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté; ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy." (Žalm 24, 3b-5) - Áron a kňazi sú oblečení pre službu v svätyni oblečením popísaným v kapitole 28. Opasok označuje veľkňaza a kňazov ako služobníkov patriacich k Jahveho svätyni. Rabínsky výklad poukazuje na to, že služobný odev nosili počas služby v svätyni, nie vo všednom živote. Táto prax oddeľuje sväté od nesvätého. Zároveň je ten, kto je Bohom posvätený, zaviazaný žiť vo všednom živote ako služobník. Rozdelenie medzi bohoslužbou a vykonávaním úradu na jednej strane a všedným, každodenným životom, na strane druhej, nezodpovedá biblickému mysleniu. Ten, kto ako viditeľný znak svojej príslušnosti k Bohu nosí len služobný odev - ako napríklad členovia rádov - nie je zbožnejší alebo svätejší. Napokon, to nespôsobuje oblečenie*, ale zmýšľanie nášho Pána, Ježiša Krista. Ono si cení iných viac ako seba a slúži ľuďom, ako slúžil Kristus. "Pravá diakonia je naučiť sa vysokú vedu lásky a zložiť skúšku pokornej služby" (F. v. Bodelschwingh). Bez ohľadu na to, v akom stave sa nachádzame: naša služba má byť oslavnou pesňou nášho Pána Ježiša Krista. Chcem sa dnes rozprávať s Ježišom o Filipänom 2,1-11.

*porovnaj so zamyslením z 24.4.2016 (http://cassbohom.blogspot.sk/2016/04/boh-chce-prebyvat-uprostred-nas-i.html )

2. Mojžišova 29,1-6.8-9a: Keď budeš vysviacať kňazov, aby mi mohli slúžiť, urob toto: Vezmi mladého býčka, dva bezchybné barany, nekvasené chleby, nekvasené bochníky zamiesené s olejom a nekvasené, olejom potreté posúchy. Priprav ich z jemnej pšeničnej múky. Vlož ich do koša a v ňom ich prines; priveď aj býčka a dva barany. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umy ich vodou. Vezmi rúcha a Árona obleč do spodného rúcha a do plášťa; na to daj efód a náprsník. Potom ho opáš efódovým pásom. Na hlavu mu daj turban a naň pripevni posvätnú čelenku. Priveď aj jeho synov a obleč im spodné rúcha. Árona a jeho synov opáš pásom a na hlavu im daj čiapky.

2. Mojžišova 28,1.41: Prikáž, aby z Izraelitov predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár. (...) Obleč do nich svojho brata Árona i jeho synov; pomaž ich, uveď do úradu a posväť ich, aby mi slúžili ako kňazi.

2. Mojžišova 30,19: Áron a jeho synovia si v ňom budú umývať ruky a nohy.

Filipänom 2,1-11: Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo Ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, dovŕšte moju radosť: Zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ! Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. 
Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán.

Žádné komentáře:

Okomentovat