pátek 29. dubna 2016

Boh chce bývať medzi nami VI.

Boh chce bývať medzi nami VI.

Piatok, 29. apríl
2. Mojžišova 28,36; 1. Mojžišova 4,3-15

Zlatý diadém najvyššieho kňaza s mottom "Svätý Hospodinov" nám môže sprostredkovať ešte iné posolstvo: Na začiatku čias zabíja žiarlivý Kain svojho brata Ábela. Nenechal Boha, aby ho priviedol k rozumu, a zamordoval svojho brata. Od tej chvíle sa z neho stáva strachom posadnutý a prenasledovaný muž, ktorý sa bojí o svoj život. Ale Boh vo svojej dobrote a nepochopiteľnej láske k hriešnikovi robí na Kainovo čelo znak, tak aby tohto vraha nikto nemohol zabiť (1. Mojžišova 4,15). Nevieme, o aké znamenie sa jednalo. Ale nemohlo byť Kainovo znamenie znamenie kríža? Lebo Kain nebol Bohom odsúdený k smrti, ale bol omilostený. "Hriech môže byť ťažký, ale nikdy nie ťažší, než je Božia milosť" (C. ten Boom). Za to máme byť vďační Ježišovi, ktorý na kríži na Golgote vytrpel na našom mieste rozsudok smrti a nás omilostil a zachránil nás od našich hriechov (porovnaj Zjavenie 1,5b; Efežanom 1,7.8; Kološanom 1,14).
Keď sa obrátime ku koncu čias a pozrieme sa na slávu nového neba a ńovej zeme, čítame: "A nebude tam nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách." (Zjavenie 22,3-4, pozri tiež 14,1). Aké meno bude na čelách vykúpených? To nám nie je známe. Ale nemalo by to byť meno Ježiš? Nie je toto najvyššie šťastie, ako sa spieva v jednej nábožnej piesni: "Ježiš, a jedine Ježiš bude základom mojej radosti. To bude samotná sláva, keď uvidím Jeho tvár oslobodený od bolesti!" (H.v.Redern)

Texty zo zamyslenia: 

2. Mojžišova 28,36: Z rýdzeho zlata urob ružicu a vry do nej ako na pečatidlo: Svätý Hospodinov.

1. Mojžišova 4,1-15: Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od Hospodina.   Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu.   Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z poľných plodín.   Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu,   ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila.   Hospodin povedal Kainovi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila?   Či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať.   Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Vyjdime von! Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho.   Tu sa Hospodin spýtal Kaina: Kde je tvoj brat Ábel? On odvetil: Neviem. Som azda strážcom svojho brata?   Opäť sa ho spýtal: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme.   Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata.   Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi.   Kain povedal Hospodinovi: Môj trest je väčší, než vládzem zniesť.   Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi; ktokoľvek ma stretne, zabije ma.   Hospodin mu však povedal: Nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne sedemnásobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil.   Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód, na východ od Edenu.

Zjavenie 1,5b: Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov

Efežanom 1,7-8: V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti

Kološanom 1,14:  v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov

Zjavenie 14,1: Potom som pozrel, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca.

Žádné komentáře:

Okomentovat