středa 27. dubna 2016

Boh chce bývať medzi nami V.

Boh chce bývať medzi nami V.

Štvrtok, 28. apríl

2. Mojžišova 28,31-38; 29,6; 39,30

4. Plášť efodu je vkuse utkaný a nemá rukávy. Na to poukazuje otvor pre hlavu, ktorý je obklopený tkaným, neroztrhateľným lemom. Na spodnom okraji plášťa visia striedavo malé granátové jablká a zvončeky. Granátové jablká sú tu ako umne vytvorená ozdoba. Zvončeky symbolizujú klopanie na dvere predtým, než cez ne človek vstúpi do miestnosti. Najvyšší kňaz sa pri službe nenáhli, že by prebehol cez dvere na nádvorie, prešmykol sa okolo oltára na zápaly a umývadla cez dvere do svätyne, a už vôbec nie - vo veľký deň zmierenia - cez dvere do svätyne svätých. Tak to teda nie! Vzdá Jahvemu česť, ktorá Mu náleží, inak musí zomrieť. Ao dobre, že zvuk zvončekov mu pri každom kroku pripomína, že jeho služba je svätá, lebo sa vykonáva pred Božím zrakom.
5. Zlatý diadém na čapicu. Nesie nápis "Sväté Hospodinovi". Tento nápis je doň vyrytý. Toto motto platí aj pre všetkých kňazov a Izraelcov (3. Mojžišova 21,6; 5. Mojžišova 14,2). Nie je to vyznamenianie ako keď športovec dostáva zlatú medailu: Len ten najlepší dostane toto významné uznanie. U Boha je to presne naopak: On obdarúva svoje spoločenstvo, ktoré sa nemá čím preukázať, bohatým dobrým Svojho domu (Žalm 65,5; pozri 2. Korintským 3,5; 1. Petra 1,18-19; Rimanom 5,5; 2. Timoteovi 1,7-9). Je to zásadný rozdiel, či si cenné Božíe dary musím odpracovať, alebo či bez predošlého výkonu žijem s Božími darmi a to ma zaväzuje slúžiť ľuďom. Božie obdarovanie nás vedie do záväzku vernosti (porovnaj Jozue 14,8; Matúš 25,23; Rimanom 12,4-8). "Boh od nás neočakáva veľké, výnimočné hrdinské činy. Očakáva našu úprimnú vernosť - nič viac, ale ani nič menej" (T. Lieth).

Žádné komentáře:

Okomentovat