neděle 24. dubna 2016

Boh chce prebývať medzi nami I.


Boh chce prebývať medzi nami I.
Biblická pasáž 2. Mojžišova 28-29


Nedeľa, 24. apríl
2. Mojžišova 28,1-2; 1. Kronická 23,13

Počas prvého kvartálu 2016 sme sa zaoberali plánom svätostánku a jeho zariadením. Možno vám napadlo, že ešte nebola reč o oltári na kadenie a medenom umývadle. O nich čítame až v 2. Mojžišovej 30,1-10.17-21. Tomuto textu predchádzajú Božie nariadenia na zhotovenie kňažského odevu. Aj keď je celý Izrael určený a vyvolený Bohom za kňažský národ (2. Mojžišova 19,6), má to byť reprezentované aj kňažským stavom. Kňazov nevolí národ, ale sú povolaní Bohom: Áron a jeho štyria synovia. Áron ako najvyšši kňaz má pritom najvyššiu duchovnú autoritu a zodpovednosť. O tom hovorí aj jeho výnimočný úradný odev v porovnaní so služobným oblečením kňazov (2. Mojžišova 28,40). Áron má nosiť "sväté oblečenie", "ktoré je slávne a krásne". Nie samotné oblečenie je sväté. Skôr symbolicky odráža slávu a krásu Božiu. Iba tak slúži odev "Áronovi na slávu a na ozdobu". Kto vidí najvyššieho kňaza pri bohoslužbe v jeho odeve, má žasnúť nad Bohom, Jeho svätosťou a milosťou, o jeho dobrosrdečnosťou a odpustení. Tu je zjavné, že vnútro, lepšie povedané, osobné spojenie s Pánom, a vonkajšok, posvätený život, si zodpovedajú. Tak vrastá viera srdca do praktického života a ľudia spoznajú, aký dobrý je Boh. Bez ohľadu na to, v akom stave dnes žijeme, ide o to, aby vnútro a vonkajšok tvorili jednotu, aby celý človek ctil svojho Stvoriteľa a Záchrancu. Možno je dnes na čase zmeniť kurz: Matúš 6,1-5; 23,23-28. "Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť" (1. Petra 5,5b). "Láskyplná pokora je silná moc, najsilnejšia zo všetkých, a žiadna iná sa jej nevyrovná" (F.M.Dostojevskij).

Žádné komentáře:

Okomentovat