pondělí 25. dubna 2016

Boh chce prebývať medzi nami II.

Boh chce prebývať medzi nami II.

Pondelok, 25. apríl
2. Mojžišova 28,3-4; Žalm 100,2; Rimanom 12,6-8

Áronov bohoslužobný odev je úplne špeciálny. Sú natoľko "svätým odevom", nakoľko zodpovedajú úradu najvyššieho kňaza. Smie ich nosiť len Áron. A tak pracujú muži "múdreho srdca", berú miery, šijú a všívajú. Podľa hebrejského chápanie je srdce okrem iného sídlom rozumu a nadania. Pritom sa poukáže vyslovene na to, že Boh vystrojil umelcov "duchom múdrosti" a že ich kvalifikoval na službu. Každé nadanie je Božím darom. To platí aj pre nás: "Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.   Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen." (1. Petra 4,10-11)
Áronov bohoslužobný odev a odevy jeho synov mali byť vyhotovené, aby slúžili Bohu ako kňazi (v. 3b.4b). Majú byť príkladom v tom, aby sa celý národ dokazoval ako "Jahveho kňazi", ako "služobníci nášho Boha" (Izaiáš 61,6): "Radostne budem jasať v Hospodinovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodel rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil" (Izaiáš 61,10, porovnaj Žalm 132,9.16; Zjavenie Jána 19,7.8). Ako sa toto "oblečenie" prakticky prejavuje v našom živote? Čo si máme "vyzliecť" a čo "obliecť"? Prečo napriek častému zlyhaniu nemusíme stroskotať? Pozri Efežanom 4,20-32; 1,18-20; 3,20-21.

Žádné komentáře:

Okomentovat