úterý 26. dubna 2016

Boh chce prebývať medzi nami III.

Boh chce prebývať medzi nami III.

Utorok, 26. apríl
2. Mojžišova 28,4-14

Múdrosť a tvorivosť umelcov sú darom od Boha. Múdry je ten, kto Bohu dôveruje a koná podľa Jeho vôle. "Keď spoznáme Božie srdce, Jeho múdrosť a milosrdenstvo, je to duchovná služba, nechať sa Ním naladiť." (H. Thielicke) Boh stanovil materiály, látky a ich farby pre bohoslužobný odev najvyššieho kňaza. Tieto zodpovedajú farbám vnútorného závesu a vchodových dverí (porovnaj 2. Mojžišova 26,31). Tu reprezentuje aj vonkajší zjav najvyššieho kňaza Božiu krásu. Pozrime sa teraz na kusy odevu najvyššieho kňaza:  
1. Efod. Pozoruhodné, že tento je pretkaná zlatými niťami. Poukazuje to na Božiu slávu. Tam, kde býva Boh v neprístupnom svetle, nám otvoril Ježiš, jedinečný a bezhriešny najvyšší kňaz, prístup do večnosti. Keď žil a pôsobil na zemi, rozdelil more plné starostí, bolesti a utrpenia, plné pokúšania, odmietania, nenávisti a sklamaní. Preto nás nikto nemôže chápať do takej hĺbky ako Ježiš, vyvýšený najvyšší kňaz na nebi. Čítajme Židom 4,14-16.
2. Náplecník a kamene náplecníka. Na každom pleci má byť drahokam ónyx a do týchto majú byť vyryté mená kmeňov Izraela, dvakrát šesť kmeňov. Rovnakosť kameňov poukazuje na rovnosť Synov Izraela. Každý je osobitne menovaný a všetci spolu tvoria Jahveho obľúbený národ, ktorý nesie na svojich pleciach. "Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vyslobodím." (Izaiáš 46,4, porovnaj 5. Mojžišova 1,31; 32,11.12; 2. Mojžišova 19,4).

Žádné komentáře:

Okomentovat