pátek 22. dubna 2016

Ježiš patrí do srdca

Ježišova celosvetová misia sa začína

Piatok, 22. apríl
Skutky apoštolov 13,38.39

Ježiš patrí do srdca
Pavol sa teraz dostáva k jadru veci. Hovorí niečo, čo je pre rabína nemysliteľné: Mojžiš - zákon, ktorý prišiel od Boha - nestačí, aby bol človek spravodlivý pred Bohom. Len vierou v Ježiša budú naše hriechy splatené. Tieto slová neboli v synagóge v Antiochii ešte nikdy vyslovené, ešte ich tam nikto nepočul. Vyžadovali rozhodnutie srdca (Zjavenie 3,20). 

Keď hovoríme o Svätom Písme so zbožným židom, stretneme sa s pôsobivou bázňou pred týmito slovami, pred zákonom. Z toho si môžeme vziať príklad. Ale keď príde reč na Ježiša, Mesiáša, je to ťažké. Potom je "oheň na streche", potom sa plní, čo hvoorí Habakuk (1,5): "...čo by ste neverili, keby vám to rozprávali." Viera v Ježiša nás rozdeľuje. Podnes je to zázrak, keď žid spozná a uzná Ježiša ako Mesiáša (2. Kor 3,14-16). - Keď hovoríme so susedmi, kolegami a príbuznými, môže sa preberať všetko: politika, najnovšia móda, šéfove vrtochy, najbližšia dovolenka, deti, rodičia, radosti a starosti života. Ale keď hovoríme o Ježišovi, atmosféra sa často zmení, stane sa trápnou až chladnou. "Ale no tak, nechajme cirkev na pokoji!" "S tým nemám nič spoločné!" "Musím sa sám postarať, ako sa pretlčiem životom, ako uživím rodinu, poistím si dôchodok - s tým mi Ježiš nepomôže!" Zmena témy, prosím! Viera v Ježiša nás rozdeľuje. Napriek tomu platí: Ježiš patrí do srdca (Ján 5,24). Toto evanjelium sa musí zvestovať, kým sa nevráti, či sa nám to práve hodí, alebo nie (Mt 24,14; 2. Tim 4,2).

Žádné komentáře:

Okomentovat