pátek 6. května 2016

Boh chce bývať medzi nami XII.

Boh chce bývať medzi nami XII.

Piatok, 6. máj
2. Mojžišova 29,19-22: Potom vezmi druhého barana a Áron a jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi, potri ňou lalôčik Áronovho pravého ucha i lalôčik pravého ucha jeho synov, palec ich pravej ruky a palec ich pravej nohy. Ostatnou krvou pokrop oltár dookola. Potom naber z krvi, ktorá je na oltári i z oleja na pomazanie a pokrop Árona i jeho rúcha, ako aj jeho synov a ich rúcha. Tým bude posvätený Áron so svojimi rúchami, ako aj jeho synovia so svojimi rúchami. Potom vezmi z barana tuk, mastný chvost, tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok pečene, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a pravé stehno. To je baran na slávnosť vysviacky.
Izaiáš 50,5: Pán, Hospodin, mi otvoril ucho a ja som sa nebúril, späť som neustúpil.

Druhý baran je obetovaný na vysvätenie veľkňaza a kňazov. Položenie rúk na hlavu obetného zvieraťa ukazuje ich pripravenosť, celkom sa stotožniť s tým, čo chce Boh. Áron a jeho synovia sú tak, ako všetci ostatní odkázaní na očistenie od hriechov. Vedia: Potrebujem odpustenie, a Boh mi ho daruje. A Pán daruje ešte viac: splnomocnenie k službe. Trojnásobné potretie ušného laloku, palca na ruke a palca na nohe symbolicky poukazuje na počúvanie, skutky a cestu. Všetky tri znaky sa nachádzajú na pravej strane tela. Toto je strana sily a činnosti. "Láska má ruky na pomáhanie, nohy, aby sa ponáhľala k chudobným a biednym. Má uši, aby počula prosby a volanie biednych. Predovšetkým ale má srdce, ktoré môže milovať a žehnať" (A.v.Hippo). Označenie ucha pripomína otrokov, ktorých ušné laloky boli prepichnuté, lebo chceli dobrovošne z lásky ostať navždy v dome svojho pána (2. Mojžišova 21,5.6).
K splnomocneniu Árona a jeho synov patrí aj pofŕkanie bohoslužobného odevu krvou barana a olejom pomazávania*. Cieľom tohto úkonu je svätosť potrebná pre službu. Nejde o "zbožný náter", ale o obklopenie kňaza plášťom odpúšťajúcej a obnovujúcej lásky svätého Pána. Spočíva na život zachraňujúcej zástupnej obeti. V tomto zmysle môžeme nasledovať Božiu výzvu: "Posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý." (3. Mojžišova 11,44a; porovnaj 3. Mojžišova 19,2; 20,26; 1. Korintským 1,30; 1. Petra 1,15.16). To znamená, že naše každodenné životy majú viac zodpovedať Božej prítomnosti.

*Viď vysvetlenie z 3.5. ( http://cassbohom.blogspot.sk/2016/05/boh-chce-byvat-medzi-nami-x.html )

2. Mojžišova 21,5.6: Keď však otrok výslovne vyhlási: Obľúbil som si svojho pána, svoju manželku a svoje deti, nechcem odísť na slobodu, vtedy ho jeho pán predvedie pred Boha, totiž privedie ho k dverám alebo k verajam, jeho pán mu prepichne ucho šidlom a on mu zostane navždy otrokom.

3. Mojžišova 19,2: Oznám celej pospolitosti Izraelitov a povedz: Buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.

3. Mojžišova 20,26: Budete mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od národov, aby ste boli moji.

1. Korintským 1,30: Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením

1. Petra 1,15.16: no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Rimanom 6,19-23: Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvätenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoh ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte. Lebo ich koncom je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvätenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.  

Žádné komentáře:

Okomentovat