sobota 14. května 2016

Niesť za seba navzájom zodpovednosť VI.

Niesť za seba navzájom zodpovednosť VI.

Sobota, 14. máj

2. Korintským 1,3-4: Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil.

Príslovia 16,24: Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzpruženie pre kosti.

"Povzbudzujte sa navzájom! Tma a malomyseľnosť prepadli Eugeniu Price potom, ako napísala svoju biografiu "Bremeno je ľahké". Píše o tom: "Nevedela som si predstaviť, že by som mohla s niekým hovoríť o mojom stave. Potom som jedného dňa zdvihla telefón. Bola to Anna. Z vďačnosti za nejakú duchovnú pomoc som jej venovala moju knihu zamyslení. To, čo mi toho dňa povedala, bolo pre mňa cennejšie, než všetko dovtedy. Najprv som jej povedala, že som zo seba zdesená: "Ako je možné, že človek napíše knihu ako "Bremeno je ľahké" a potom sa má takto? Potom to všetko nie je pravda!" "Samozrejme je to, čo si napísala, pravda. Napísala si svedectvo o Ježišovi a na tom sa nič nemení!" Chcela som, aby sa vyjadrila jasnejšie, a povedala som:" Ale Anna, cítim sa ako pohan!" Zasmiala sa. "Nuž, tak sa správaj ako pohan. Ale to nič nemení na Ježišovi Kristovi." Na to som nemala čo odvetiť. Potom som začala odznova: "Ale keby som ti teraz povedala, že už nedokážem veriť?" Na okamih bolo ticho. Potom povedala s náznakom bolesti, ale predsa pokojným a pevným hlasom: "Nuž, ani to by ho nezmenilo. Ježiš bude na teba čakať, kým neprekonáš tieto pochybnosti!" Pokiaľ si spomínam, už nič viac nepovedala, a položila som. Prišiel nový deň, a ranná pošta priniesla pohľadnicu od Anny, kde bolo napísané: "Pán je vzkriesený!" On nás opäť postaví. Jeho zasľúbenia nám dávajú odvahu ísť ďalej: Izaiáš 49,13-16; 54,10; 57,15; Matúš 28,20; Židom 13,8.

Izaiáš 49,13-16: Plesajte, nebesá, jasaj, zem, plesaním zaznejte, vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud, zľutoval sa nad svojimi poníženými. Sion však povedal: Hospodin ma opustil, Pán na mňa zabudol. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Do dlaní som si ťa vyryl, tvoje hradby mám stále pred sebou.  

Izaiáš 54,10: Aj keby sa vrchy pohli a kopce kolísali, moja milosť sa nepohne od teba a moja zmluva pokoja sa nezakolíše, hovorí Hospodin, ktorý sa zľutúva nad tebou.

Izaiáš 57,15: lebo takto hovorí Najvyšší a Vznešený, čo tróni večne a sväté je jeho meno. Prebývam na vysokom a svätom mieste so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných a srdce skrúšených.

Matúš 28,20: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.

Židom 13,8:  Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.

Žádné komentáře:

Okomentovat