středa 25. května 2016

Niesť za seba navzájom zodpovednosť XI.

Niesť za seba navzájom zodpovednosť XI.

Sobota, 21. máj

1. Mojžišova 18,16-33: Odtiaľ sa muži odobrali a zamierili k Sodome. Abrahám ich šiel odprevadiť. Hospodin povedal: Môžem tajiť pred Abrahámom, čo chcem urobiť? Abrahám sa bezpochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovu cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahámovi všetko, čo mu sľúbil. Hospodin povedal: Obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim teda a pozriem sa, či naozaj robia, alebo nerobia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne. Chcem to vedieť. Muži sa odtiaľ odobrali a šli do Sodomy, Abrahám ešte stále stál pred Hospodinom. Pristúpil bližšie a pýtal sa: Naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným? Keby bolo v meste päťdesiat spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu pre tých päťdesiatich spravodlivých, čo sú v ňom? Niečo také predsa neurobíš, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný? Niečo také predsa neurobíš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? Hospodin mu povedal: Ak nájdem v meste Sodome päťdesiat spravodlivých, pre nich odpustím celému tomu miestu. Abrahám odpovedal: Odvážil som sa zhovárať so svojím Pánom, hoci som len prach a popol. Čo ak bude chýbať päť spravodlivých z päťdesiatich? Zničíš pre piatich celé mesto? Nezničím, povedal, ak ich tam nájdem štyridsaťpäť. On však vravel ďalej a spýtal sa: Možno sa ich tam nájde len štyridsať. Odpovedal: Pre štyridsiatich to neurobím. Abrahám povedal: Nech sa môj Pán nenahnevá, že ešte hovorím: Azda sa ich tam nájde len tridsať, a on odpovedal: Neurobím to, ak ich tam nájdem tridsať. Abrahám ďalej povedal: Odvážil som sa zhovárať so svojím Pánom. Čo ak sa ich tam nájde len dvadsať? Odpovedal: Nezahubím ich ani pre dvadsiatich. Prosím, nech sa nehnevá môj Pán, pokračoval, že ešte raz prehovorím. Možno sa ich tam nájde len desať. Odpovedal: Pre desiatich ich nezahubím. Keď Hospodin skončil rozhovor s Abrahámom, odišiel, a Abrahám sa vrátil domov.  

1. Samuelova 12,23:  Nech sa to nestane, aby som zhrešil proti Hospodinovi a prestal sa za vás modliť. Chcem vás i ďalej učiť dobrej a pravej ceste.

Ako sa navzájom posúvame vpred? - Modlitebnou podporou. Spomíname si na Abraháma a Lóta. Boh povedal Abrahámovi: "Obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký." Súd nad Sodomou a Gomorou? Abrahám je hlboko dotknutý. "Abrahám ešte stále stál pred Hospodinom. Pristúpil bližšie a pýtal sa: Naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným?" Rozvíja sa tu intenzívny a vytrvalý modlitebný zápas medzi Bohom a Abrahámom. Lót mohol včas opustiť Sodomu: "Keď Boh pustošil mestá Okolia, spomenul si na Abraháma a zachránil Lóta pred zničením, ktoré postihlo mestá, v ktorých Lót býval." (1. Mojžišova 19,29) Naše modlitby za druhcýh majú neoceniteľnú hodnotu. Žiadna neostane nevypočutá. To skúsilo aj modliace sa spoločenstvo, o ktorom sa píše v Skutkoch apoštolov 12,5-11. V priateľskom liste jednej misijnej spoločnosti sa písalo: "Naša celosvetová služba pre prenasledovaných kresťanov sa môže podariť len vtedy, keď sa členovia tela nášho Pána Ježiša Krista pochopia ako celok. Držali a posilňovali ste svojimi modlitbami a podporou iné údy, ktoré by v búrke prenasledovania nemohli obstáť samé... Keď sa kresťania v jednote postavia spolu, potom tečú prúdy požehnania a nádeje tam, kde je beznádej najväčšia. Ak v najtemnejších väzenských celách alebo odľahlých pracovných táboroch pôsobia naše modlitby." (M. Rode) - Epafras je Pavlom opísaný ako modlitebník. Vidí sa zodpovedným za zbor v Kolosách. "Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás modlitbami, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou." (Kološanom 4,12) Boží cieľ so zborom tvorí základ pre Epafrovu prímluvu.

Skutky apoštolov 12,5-11: Petra teda strážili v žalári, ale cirkev sa zaňho ustavične modlila k Bohu. V tú noc, keď sa ho Herodes chystal predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami, a aj predo dvermi boli strážnici, ktorí strážili väzenie. Zrazu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: Rýchlo vstaň! Reťaze mu spadli z rúk a anjel mu povedal: Opáš sa a obuj si sandále. Peter to urobil. Anjel mu potom povedal: Prehoď si plášť a poď za mnou! Peter vyšiel teda von a šiel za ním; ani nevedel, že to, čo sa dialo prostredníctvom anjela, je skutočnosť. Domnieval sa, že má videnie. Prešli cez prvú i cez druhú stráž a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli von, prešli jednou ulicou a tam mu anjel zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky, aj zo všetkého, čo očakával židovský ľud.

Žádné komentáře:

Okomentovat