čtvrtek 12. května 2016

Niesť za seba navzájom zodpovednosť I.

Niesť za seba navzájom zodpovednosť I.

Pondelok, 9. máj

1. Tesalonickým 5,11: Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.  

Rimanom 14,19: Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu.

"Pre našu budúcnosť nie je nič tak dôležité, ako zodpovedný život v cirkvi, spoločnosti a štáte. Keď idú ruka v ruke kompetentnosť s vnútorným hodnotovým kompasom a  vytrvalým angažovaním sa, môžeme sa postaviť problémom našich čias." Tak znejú prvé vety jedného referátu na tému "Niesť za seba navzájom zodpovednosť". Toto poznanie sprostredkuje Pavol aj svojim čitateľom, keď im píše: "Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu." (Rimanom 14,19) Tu nám prichádza v ústrety silný pocit spolupatričnosti medzi kresťanmi, ktorí nesú zodpovednosť za seba navzájom a za budovanie Božieho kráľovstva. Tri impulzy nám môžu ukázať smer, ako môžme za seba navzájom prevziať zodpovednosť:
Prvý impulz: Povzbudzujte sa navzájom! "Kresťania nie sú hundroši, ale povzbudzovatelia" (P. Hahne). A predsa stojíme niekedy nesmelo pred situáciami: nekonečne dlhý čas čakania, kedy sa zdanlivo nič nemení, bremeno, ktoré tlačí a zdá sa zo dňa na deň ťažšie, beznádejné dni, ktoré ničia každý výhľad na zlepšenie. V takýchto situáciách nás frázy ako: "Nevešaj hlavu, zas bude lepšie" alebo "neber všetko tak tragicky!" nepomôžu. Povzbudzovatelia? Nie, každopádne nie spravidla. Keď Pavol vyzýva k povzbudzovaniu, zakladá to na povzbudení, ktoré mu Boh dal poznať v kritických chvíľach jeho života. Tak sám získal odvahu a môže ľudí vo svojom okolí posilniť Božím zasľúbením: "Neboj sa!" (čítaj Skutky apoštolov 18,9.10; 27,13-25) Keď zvážime množstvo výziev "Neboj sa!" v Biblii, spoznáme, že Boh svojich ľudí neochvejne posilňuje. Jeho "Neboj sa!" hovorí aj dnes do nášho všedného života! (čítaj Izaiáš 41,10.13; 5. Mojžišova 31,6; 2. Kronická 20,17; Ján 14,27)

Skutky apoštolov 18,9.10: V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj! Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu.

Skutky apoštolov 27,13-25: Ale Pavol odpovedal: Čo to robíte, prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť. Keďže sa nedal prehovoriť, prestali sme naliehať a povedali sme: Nech sa stane Pánova vôľa. Po týchto dňoch sme vystupovali do Jeruzalema. Spolu s nami išli aj niektorí učeníci z Cézarey a tí nás viedli k istému Cyperčanovi Mnásonovi, dávnemu učeníkovi, u ktorého sme mali bývať. Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás radostne privítali. Nasledujúci deň Pavol s nami navštívil Jakuba; boli prítomní aj všetci starší. Pozdravil ich a potom rad-radom vyrozprával, čo Boh jeho pôsobením urobil medzi pohanmi. Keď to počuli, oslavovali Boha a hovorili Pavlovi: Vidíš, brat, koľké tisíce Židov uverili. Všetci horlia za zákon. O tebe sa však dopočuli, že vraj učíš Židov, ktorí žijú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžiša, keďže hlásaš, že nemajú obrezávať deti ani zachovávať obyčaje. Nuž čo teraz? Určite sa dopočujú, že si prišiel. Urob teda, čo ti radíme: Máme tu štyroch mužov, ktorí zložili sľub. Týchto vezmi so sebou, spolu s nimi sa očisti a zaplať za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak všetci poznajú, že nie je nič pravdy na tom, čo o tebe počuli, ale že aj sám dôsledne zachovávaš zákon. Pokiaľ ide o pohanov, ktorí uverili, napísali sme im list s rozhodnutím, že sa majú chrániť mäsa obetovaného modlám, krvi, mäsa zo zaduseného zvieraťa a smilstva.

Izaiáš 41,10.13: Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomáham.

5. Mojžišova 31,6: Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou; on ťa nenechá a neopustí.

2. Kronická 20,17: V tomto prípade nemusíte bojovať. Rozostavte sa a zostaňte stáť. Uvidíte, ako vás Hospodin zachráni. Júdovci a Jeruzalemčania, nebojte sa a nedeste sa! Zajtra vyrazíte proti nim a Hospodin bude s vami.

Ján 14,27: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.

Žádné komentáře:

Okomentovat