úterý 17. května 2016

Niesť za seba navzájom zodpovednosť VII.

Niesť za seba navzájom zodpovednosť VII.

Utorok, 17. máj

1. Tesalonickým 5,11: Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.  

Filipänom 2,4: a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých.

Druhý impulz, ktorý môžeme nájsť v slovách pre Tesalonických kresťanov: Niesť za seba navzájom zodpovednosť - ten druhý je dôležitý! Každý je nejakým spôsobom postavený medzi iných ľudí. V Biblii narazíme na veľa nápomocných impulzov, ako sa toto spolužitie môže podariť: "Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie." (Rimanom 15,2) "Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému." (1. Korintským 10,23-24) "Ak niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata." (1. Jána 4,20-21) "Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie." (Efežanom 4,29) Tieto slová môžu byť testom pre naše myslenie, reč a skutky, akí dôležití sú pre nás v skutočnosti ostatní a naše spoločenstvo. (čítaj Ester 4,12-17) Chcem sa sám seba pýtať: Nakoľko podporujem svojim správaním k druhému dobré spoločenstvo v manželstve, rodine, cirkvi, na pracovisku, medzi kolegami a spolužiakmi? Vidím v tom druhom vedľa mňa skutočne Bohom milovaného človeka? Tento pohľad prekonáva priepasti a má uzdravujúci účinok!

 Ester 4,12-17: Potom Mordochajovi odovzdal Esterin odkaz. Mordochaj odkázal Ester: Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Ktovie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? Ester znova odkázala Mordochajovi: Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šušane, a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite tri dni a tri noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem. Mordochaj odišiel a zariadil všetko, ako mu prikázala Ester.

Žádné komentáře:

Okomentovat