čtvrtek 12. května 2016

Niesť za seba navzájom zodpovednosť II.

Niesť za seba navzájom zodpovednosť II.

Utorok, 10. máj

Jozue 7,1-13: Potom sa Izraeliti previnili porušením kliatby. Achán, syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zeracha z Júdovho kmeňa si totiž vzal niečo z vecí pod kliatbou, a preto vzplanul Hospodinov hnev proti Izraelitom. Potom vyslal Jozua mužov z Jericha do Aja, ktorý leží pri Bét-Avene východne od Bételu, a povedal im: Vyjdite a preskúmajte tú krajinu. Muži teda odišli a preskúmali Aj. Keď sa vrátili k Jozuovi, povedali mu: Všetok ľud ta nemusí vyjsť, stačí, keď vyjde dvetisíc alebo tritisíc mužov a dobyjú Aj. Neunúvajte všetok ľud; ich je totiž málo. Tak sa vybralo z ľudu asi tritisíc mužov, tí však ušli pred ajskými mužmi. Ajskí muži zabili z nich asi tridsaťšesť mužov. Prenasledovali ich od brány až po Šebarím a na svahu ich pobili. Vtedy srdce ľudu zmalomyseľnelo a ochablo. Jozua si však roztrhol rúcho a padol tvárou na zem pred Hospodinovou archou. Ležal až do večera spolu so staršími Izraela a sypali si prach na hlavu. Jozua povedal: Ach, Pane, Hospodin, prečo si previedol tento ľud cez Jordán? Či preto, aby si nás vydal do rúk Amorejčanom, aby nás vyhubili? Radšej sme mohli zostať za Jordánom! Prosím ťa, Pane, čo mám na to povedať, že Izrael zutekal pred svojimi nepriateľmi? Keď sa to dopočujú Kanaánčania a ostatní obyvatelia krajiny, obkľúčia nás a vyhladia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno? Hospodin povedal Jozuovi: Vstaň! Prečo ležíš tvárou na zemi? Izrael sa prehrešil, prestúpil zmluvu, ktorú som mu dal ako príkaz. Vzali ešte aj z toho, čo je pod kliatbou. Kradli z toho, zatajili to a schovali medzi svoje veci. Izrael nemôže obstáť medzi nepriateľmi, musí zutekať pred nimi, lebo prepadol kliatbe. Nebudem už ďalej s vami, ak nevykynožíte spomedzi seba, čo je pod kliatbou. Vstaň, posväť ľud a povedz: Posväťte sa na zajtrajší deň, lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Izrael, máš u seba prekliaty predmet. Nemôžeš obstáť pred nepriateľmi, kým neodstránite spomedzi seba, čo je pod kliatbou.

Žalospevy 3,39.40: Na čo sa môže sťažovať živý človek? Leda tak každý na svoj hriech. Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi!

Pýtame sa, prečo sme niekedy takí skľúčení?
a. Môže to byť tým, že vedome skrývame hriechy, podobne ako u Áchana? Jeho hriech nespravil skľúčeným len jeho samého, ale celý národ: "Vtedy srdce ľudu zmalomyseľnelo a ochablo." Hriech ochromuje a obťažuje a nepripustí postup vpred. Boh ukazuje Jozuovi a celému národu cestu von: Jozua 7,13! Vyznať vinu a odľahčení a posmelení k novému začiatku!
b. Navrstvila sa u nás skľúčenosť cez polovičnú odovzdanosť a lásku k Ježišovi? Bohatému mládencovi Ježiš hovorí: "Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma!" (Lukáš 18,22). "Tento muž pochopil, čo Ježiš hovorí, a mohol to plne uchopiť, a zlomilo mu to srdce. Odišiel, ustarostený a plne skľúčený. Prišiel k Ježišovi s vážnou požiadavkou, ale Ježišove slová ho znehybneli. Namiesto nadšenej odovzdanosti vznikla srdce drásajúca skľúčenosť. Bohatý mládenec odišiel smutný a bez slov. Našlo ťa niekedy Božie slovo pri pohľade na niečo, v čom si "bohatý", napríklad tvoje nadanie, tvoje osobné obdarovanie? Nebude s tebou o tom diskutovať, ale zakaždým, keď príde do styku s tou vecou, opakovať: Keď myslíš naozaj vážne, čo hovoríš - toto sú podmienky! Polovičná odovzdanosť vedie k skleslosti" (podľa O. Chambersa). (čítaj Židom 3,7-13)
c. Skľúčenosť môže vzniknúť aj starosťami a sklamaním. "Veselé srdce rozjasňuje tvár, kým bolesť srdca ubíja ducha." (Príslovia 15,13) Dávid nám ukazuje východisko, ktorým šiel: "Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma." (Žalm 138,3)

Židom 3,7-13: Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure v deň pokušenia na púšti, kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky štyridsať rokov.Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ustavične blúdia v srdci, tí veru nepoznali moje cesty. A tak som vo svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho odpočinku. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to "dnes", aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.

Žádné komentáře:

Okomentovat